I-Cane Mobilo® 2.2

Uafhængighed gennem mobilitet for synshandicappede

I-Cane Mobilo

Rul for at lære mere

Navigation – Undgåelse af forhindringer - Orientering

I-Cane med iOS App

I-Cane Mobilo® er en mobilitystok, der udvider funktionaliteten i den traditionelle hvide stok. Funktioner som ”Dør til dør” navigation, undgåelse af forhindringer og orientering bidrager til forbedret mobilitet og vil føre til højere social deltagelse. I-Cane Mobilo® forbindes via Blue Tooth med en I-Phone. Med den specialdesignede I-Cane GoApp® leverer Mobilo® navigation og orientering, App kan downloades gratis fra App Store.

Unik taktilknap

Advarsel om forhindringer og vejvisning under fingrene

Den unikke og patenterede ‘taktile knap’ giver brugeren informationer om rute, retninger eller forhindringer under pegefinger eller tommelfinger.
På grund af denne funktion kan hørelsen holdes fri, og bruges som vanligt i trafikken

Advarsel om forhindringer i kroppens højde på ruten

state-of-the-art sonic sensor

Takket være den ultramoderne sonic sensor er I-Cane Mobilo® i stand til at opdage forhindringer på din rute, der potentielt kan være til fare for hoved og overkrop. Når der opdages en forhindring, advares brugeren af et lydsignal og et skub fra

Citater fra vores brugere