De Stichting I-Cane is een goede doelen stichting. Zij ontwikkelde de I-Cane Mobilo® na veelvuldig testen en in samenspraak met de doelgroep: blinde en slechtziende mensen. De financiering wordt opgebracht door donateurs. Daarnaast werd en wordt regelmatig overleg gevoerd met de Oogvereniging (de koepelorganisatie voor blinde en slechtziende personen), Bartimeus, Visio en KNGF blindengeleidehonden. I-Cane verenigt de technische mogelijkheden van de moderne tijd met de behoeften van de doelgroep.

De I-Cane organisatie, 100% vrijwilligers

Voor de bedrijfsvoering rond de ontwikkeling, productie en verkoop is het volledig maatschappelijk betrokken I-Cane Social Technology opgericht. Positieve financiële resultaten vloeien voor 100% terug als investering in verdere ontwikkelingen.

Medewerkers

Rob Edelhausen

Voorzitter

Chris de Witte

Penningmeester

Jos de Roij van Zuijdewijn

Bestuurslid

Medewerkers

Rob Edelhausen

Voorzitter

Rob Edelhausen werkte ruim 30 jaar in de zakelijke dienstverlening. Sinds 2009 is hij door ziekte niet meer werkzaam. Zijn tijd vult hij met werkzaamheden voor maatschappelijke projecten. Hij is sinds 2007 betrokken als vrijwilliger bij de Stichting I-Cane.  Sinds mei 2015 is hij voorzitter. In deze functie onderhoudt hij o.a. contacten met gebruikers en instanties in binnen- en buitenland.

Chris de Witte

Penningmeester

Chris de Witte, heeft een bedrijfseconomische achtergrond en werkt als management consultant bij verschillende organisaties. Zijn expertise ligt vooral op gebied van strategie, business development, en verandermanagement. De afgelopen jaren heeft Chris gewerkt voor verschillende (zorg)verzekeraars en heeft zich onder andere bezig gehouden met projecten op gebied van organisatieverandering, commercie, innovatie en klanttevredenheid.

Jos de Roij van Zuijdewijn

Bestuurslid

Het technisch vernuft achter de I-Cane Mobilo® en verantwoordelijk voor nieuwe ontwikkelingen. Jos heeft zijn achtergrond op het gebied van techniek en sociologie. Hij oriënteert zich vooral op organisaties en instanties die bezig zijn met innovaties om tot betere diensten te komen. Hij weet mensen te stimuleren, te verbinden en hun focus te houden op hun gemeenschappelijke visie en doelrealisatie.  Het kan hierbij gaan om systeeminnovaties voor het opbouwen van nieuwe waardeketens , het aanscherpen van organisaties maar innovaties ook op het gebied technische. Het samenwerken met mensen met verschillende achtergrond, organisatiecultuur, kennis, ervaring is hierbij een rode draad. Jos is een verbinder, sociaal gedreven, creatief, innovatief, doel gericht en handelt vanuit overzicht, en doorzettingsvermogen om met elkaar ook ingewikkelde projecten te realiseren. De I-Cane Mobilo is hiervan een voorbeeld.

Nu verkrijgbaar

Bekijk hier hoe je de I-Cane Mobilo kunt verkrijgen

Bestel nu