De Stichting I-Cane is een goede doelen stichting. Zij ontwikkelde de I-Cane Mobilo® na veelvuldig testen en in samenspraak met de doelgroep: blinde en slechtziende mensen. De financiering wordt opgebracht door donateurs. Daarnaast werd en wordt regelmatig overleg gevoerd met de Oogvereniging (de koepelorganisatie voor blinde en slechtziende personen), Bartimeus, Visio en KNGF blindengeleidehonden. I-Cane verenigt de technische mogelijkheden van de moderne tijd met de behoeften van de doelgroep.

De I-Cane organisatie, 100% vrijwilligers

100% vrijwilligers

Bestuurders

Giel Verboord

Penningmeester

Jos de Roij van Zuijdewijn

Voorzitter

Bestuurders

Giel Verboord

Penningmeester

Giel Verboord is als registeraccountant meer dan 40 jaar werkzaam geweest in de controle – en adviespraktijk, met name in het midden- en kleinbedrijf.
Vanaf de oprichting van de stichting is hij betrokken geweest bij de Stichting I-Cane. Tot 2008 als adviseur. Vanaf 2008 als actief bestuurder. Hij houdt zich met name bezig met financiële en algemene zaken en heeft binnen het bestuur een coördinerende rol.

Jos de Roij van Zuijdewijn

Voorzitter

Het technisch vernuft achter de I-Cane Mobilo® en verantwoordelijk voor nieuwe ontwikkelingen. Jos heeft zijn achtergrond op het gebied van techniek en sociologie. Hij oriënteert zich vooral op organisaties en instanties die bezig zijn met innovaties om tot betere diensten te komen. Hij weet mensen te stimuleren, te verbinden en hun focus te houden op hun gemeenschappelijke visie en doelrealisatie.  Het kan hierbij gaan om systeeminnovaties voor het opbouwen van nieuwe waardeketens , het aanscherpen van organisaties maar innovaties ook op het gebied technische. Het samenwerken met mensen met verschillende achtergrond, organisatiecultuur, kennis, ervaring is hierbij een rode draad. Jos is een verbinder, sociaal gedreven, creatief, innovatief, doel gericht en handelt vanuit overzicht, en doorzettingsvermogen om met elkaar ook ingewikkelde projecten te realiseren. De I-Cane Mobilo is hiervan een voorbeeld.

Nu verkrijgbaar

Bekijk hier hoe je de I-Cane Mobilo kunt verkrijgen

Bestel nu